ლაშა მაჭავარიანი

სამოქალაქო სამართალი

პერსონალური ინფორმაცია

მთავარი ინფორმაცია

გაიცანით, MG Law-ს უფროსი იურისტი ლაშა მაჭავარიანი

განათლება

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, სამართლის ბაკალავრი, 2016-2020

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, სამართლის მაგისტრატურა, 2020-მიმდინარე

სამუშაო გამოცდილება

MG Law

საზოგადოების წევრობა
მომსახურების სფერო
საკორპორაციო M/A
შრომა და დასაქმება
სასამართლო დავა და არბიტრაჟი
ინტელექტუალური საკუთრება
ენები

ქართული
ინგლისური
გერმანული
რუსული