თამარ ჯიქია

სამოქალაქო სამართალი

პერსონალური ინფორმაცია

მთავარი ინფორმაცია

MG Law-ს იურიდიული დირექტორი

განათლება

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
Columbia University In the City of New York, LLM., 2023

სამუშაო გამოცდილება

Dechert LLP

საზოგადოების წევრობა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

მომსახურების სფერო
საკორპორაციო M/A
შრომა და დასაქმება
არბიტრაჟი და სასამართლო დავა
ენები

ქართული
ინგლისური
რუსული