გიორგი ცაგარეიშვილი

სამოქალაქო სამართალი

პერსონალური ინფორმაცია

მთავარი ინფორმაცია

MG Law-ს იურისტი

განათლება

თბილისის თავისუფალი უნივერისტეტი, ბაკალავრი, 2016-2020
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, მაგისტრატურა, 2020-დღემდე

სამუშაო გამოცდილება

ლიბერთი ბანკი'
BGI Legal

საზოგადოების წევრობა
მომსახურების სფერო

არბიტრაჟი და სასამართლო დავა
შრომა და დასაქმება
ენერგეტიკის კანონმდებლობა
სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობა
საკორპორაციო M&A

ენები

ქართული
ინგლისური
რუსული