არჩილ გიორგაძე

სამოქალაქო სამართალი

Chambers Global და Chambers Europe– ის 2018 და 2017 წლების გამოცემებში, ბატონი არჩილ გიორგაძე რეკომენდირებულია საქართველოში: ზოგადი ბიზნეს სამართლის კატეგორიაში და გამოირჩევა M&A გარიგებებზე მისი განსაკუთრებული ხედვით. მას აღწერენ, როგორც “გამოცდილ ადამიანს და ყოველთვის დიდი სურვილი აქვს დაეხმაროს და გადაჭრას პრობლემები”. ბატონი გიორგაძე აღიარებულია The Legal 500 EMEA–ში 2016 წელს. ქართულ იურიდიულ ბაზარზე მუშაობისათვის და მოხსენიებულია როგორც „მარტივად ხელმისაწვდომი, ყურადღებიანი და პროფესიონალი“ The Legal 500 EMEA, 2016. იგი აღიარებულია წამყვან პიროვნებად Chambers Global– ში, 2015 წელს, კატალოგში ის აღწერილია, როგორც “ძალიან გამოცდილი” და “ნამდვილად ერთგული”. ის ასევე შეფასებულია Chambers Europe-ში, 2015 წელს. ის არის იურიდიული ფაკულტეტის დამხმარე პროფესორი თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში და ასწავლის იქ 2011 წლიდან. ის 2014 წლის კურსმა აირჩია საუკეთესო ლექტორად. არჩილი ასევე არის თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრის დამფუძნებელი და აკადემიური თანა დირექტორი.

პერსონალური ინფორმაცია

მთავარი ინფორმაცია

MG Law-ს მმართველი პარტნიორი და დამფუძნებელი

განათლება

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჰარვარდის სამართლის სკოლა

სამუშაო გამოცდილება

Dechert LLP
JSC Nenskra

საზოგადოების წევრობა
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საარბიტრაჟო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
მომსახურების სფერო
ენერგეტიკის კანონმდებლობა
საკორპორაციო M&A
კაპიტალის ბაზარი
საბანკო სფერო და ფინანსები
საინვესტიციო სამართალი
არბიტრაჟი და სასამართლო დავა
ენები

ქართული
ინგლისური
გერმანული
რუსული