ანა ჯიქია

სამოქალაქო სამართალი

ანა ჯიქიას მინიჭებული აქვს სამართლის ბაკალავრის ხარისხი თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში, სადაც ის წარმატებულად მონაწილეობდა სხვადასხვა საერთაშორისო და ეროვნულ იმიტირებულ სასამართლო შეჯიბრში, მათ შორის, ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის იმიტირებულ სასამართლო შეჯიბრსა (CEEMC) და ფილიპ ჯესაპის სახელობის საერთაშორისო სამართლის იმიტირებული პროცესში. 2020 წელს ანა ჯიქიას მიენიჭა სამართლის მაგისტრის ხარისხი საქართველოს უნივერსიტეტში, საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის პროგრამაზე. მაგისტრატურის განმავლობაში, მან მონაწილეობა მიიღო რამდენიმე საერთაშორისო შეჯიბრში – დავების გადაჭრის საერთაშორისო აკადემიის მიერ ორგანიზებული მე-18 საერთაშორისო მედიაციის შეჯიბრი, ვილჰემ ვისის სახელობის საერთაშორისო არბიტრაჟის 26-ე იმიტირებული პროცესი და ადვოკატთა საერთაშორისო ასოციაციისა და ვენის საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის მიერ ორგანიზებული მედიაციისა და მოლაპარაკებების შეჯიბრი.

პერსონალური ინფორმაცია

მთავარი ინფორმაცია
MG Law-ს იურისტი ანა ჯიქია.
განათლება

საქართველოს უნივერსიტეტი, მაგისტრატურა.
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, ბაკალვრი.

სამუშაო გამოცდილება

DLF Legal
Kordzakhia-Jgenti Law office

საზოგადოების წევრობა
მომსახურების სფერო

არბიტრაჟი და სასამართლო დავა
ენერგეტიკის კანონმდებლობა
შრომა და დასაქმება
სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობა
კორპორატიული M&A

ენები

ქართული
ინგლისური